English

Kosjenka Muk


Kosjenka Muk Kosjenka Muk je voditelj i međunarodni predavač Integrative Systemic Coachinga. Po struci defektolog – socijalni pedagog, već u 15toj godini života počela je istraživati rad na sebi i ljudske emocionalne obrasce. Usporedo sa studijem, obrazovala se na brojnim seminarima i radionicama vezanima uz rad na sebi i s ljudima. Ukupno pet godina radila je kao vanjski suradnik osnovnih škola u različitim projektima prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, koji su uključivali grupni i individualni rad s djecom, te grupni rad s roditeljima.

Godine 2000. uključuje se u edukaciju za voditelje Integrative Systemic Coachinga, koji od 2003. koristi u individualnom radu i radu s parovima. U svojoj coaching praksi, dosada je radila s ljudima iz preko 20 država na 5 kontinenata (najviše online).

Također vodi vlastite seminare na teme samopoštovanja, partnerstva, verbalne samoobrane i druge.

Kosjenka Muk autorica je knjiga 'Emocionalna zrelost' i "Verbalna samoobrana". Kao predavač Integrative Systemic Coachinga i kraćih radionica, njezino iskustvo u predavanju, osim Hrvatske, uključuje Poljsku, Veliku Britaniju, Češku, Slovačku, Austriju, Sloveniju, Kanadu, Njemačku, Havaje i Meksiko.Naša FB grupa za podršku i (uravnoteženi) osobni razvoj