English

Kosjenka Muk


Kosjenka Muk Kosjenka Muk po struci je prof. defektolog – socijalni pedagog. Usporedo sa studijem, obrazovala se na brojnim seminarima i radionicama vezanima uz rad na sebi i s ljudima. Ukupno pet godina radila je kao vanjski suradnik osnovnih škola u različitim projektima prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, koji su uključivali grupni i individualni rad s djecom, te grupni rad s roditeljima.

Godine 2000. uključuje se u edukaciju za voditelje Integrative Systemic Coachinga, koji od 2003. koristi u individualnom radu i radu s parovima. Također vodi vlastite seminare na teme samopoštovanja, partnerstva, verbalne samoobrane i druge.

Kosjenka Muk autorica je knjiga 'Emocionalna zrelost' i "Verbalna samoobrana". Posljednjih godina podučava i u drugim državama, kao predavač Integrative Systemic Coachinga. Njezino iskustvo u predavanju, osim Hrvatske, uključuje Veliku Britaniju, Slovačku, Austriju, Sloveniju, Kanadu, Havaje i Meksiko.Naša FB grupa za podršku i (uravnoteženi) osobni razvoj