English
Share on Google+


Brzo učenje

Tehnike koje se uče na ovom seminaru potiču povratak načinu učenja i razmišljanja prirodnom za djecu i 'genije': učenje kroz emocionalni i mentalni angažman na zabavan i kreativan način.

Seminar sadrži:

- kreativne i zabavne strategije brzog i dugoročnog zapamćivanja
- pamćenje brojeva
- korištenje ukupnog potencijala mozga (povezivanje lijeve i desne hemisfere mozga)
- osnove brzog čitanja: naučite brzo čitati kompletan tekst, ne samo tražiti ključne riječi!
- razvoj samopouzdanja i pozitivnog emocionalnog stava koji je osnova akademskog i životnog uspjeha.

Seminar traje jedno poslijepodne, od 18 do 21 sat. Cijena je 300 kn.
Ostali seminari i radionice


Samopoštovanje i samopouzdanje

Sretno partnerstvo

Verbalna samoobrana

Djeca i životni izazoviNaša FB grupa za podršku i (uravnoteženi) osobni razvoj